v.l.n.r. Jeffry, Ceciel, Bas, Robert, Jelte, Lieke en Femke

Campagneteam

Het campagneteam zorgt voor de strategie en coördinatie van alle campagne-activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018.

Het campagneteam bestaat uit zeven mensen en valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Je kunt het team bereiken op groningen@groenlinks.nl

Campagneleider: Jelte Hommes
Jelte (30) heeft verschillende functies binnen GroenLinks vervuld en is momenteel algemeen bestuurslid bij de afdeling Groningen. Hij werkt als bibliothecaris, essayist en als freelance-campagnevoerder voor goede doelen binnen de klimaatbeweging zoals FossielVrij en Milieudefensie. 

Jelte is de émince grise van het team en als duo-campagneleider eindverantwoordelijke voor de fysieke campagne. Hij houdt het overzicht over de praktische uitvoering van alle “offline” activiteiten.

Campagneleider: Femke Folkerts 
Femke (27) is onder andere actief geweest bij DWARS, als stagiair-beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie en als vervangend raadslid. Momenteel is ze als lijstopvolger lid van de gemeenteraadsfractie.

Femke is als duo-campagneleider eindverantwoordelijke voor de “online” campagne (website, mailings, social-media). Ze houdt het overzicht over de strategische uitvoering van de campagne en stuurt het communicatieteam aan. 

Vrijwilligerscoördinator: Jeffry van Hoorn 
Jeffry (28) is een groot fan van Maria Sharapova en woont samen met zijn kat Beer. Daarnaast is Jeffry in zijn dagelijks leven werkzaam op het gebied van klantcontact. 
Jeffry zorgt ervoor dat er persoonlijk contact wordt opgenomen met iedereen die zich meldt als vrijwilliger en dat al deze vrijwilligers vervolgens terecht komen op een plek die bij hen past. Jeffry stuurt het belteam aan.

Straatcoördinator: Robert Lagestee
Robert (24) heeft American Studies gestudeerd en heeft in 2016 meegedaan aan de grassroots campagne voor Hillary Clinton in North Carolina. Daarnaast is hij momenteel bestuurslid Campagne & Communicatie in het landelijk bestuur van DWARS.
Robert coördineert alle huis-aan-acties en zorgt voor de verspreiding van flyers en posters. Hij stuurt de wijkteams en het posterteam aan.

Evenementencoördinator: Ceciel Nieuwenhout 
Ceciel (26) is bijna vaker op het water te vinden dan op land; zeilen is haar grote passie. Momenteel doet ze promotieonderzoek aan de RUG over de aansluiting van windmolens op zee.
Ceciel regelt de organisatie rondom alle campagne-evenementen, zoals verkiezingsdebatten, huiskamerbijeenkomsten en campagnecafés. Ceciel stuurt het evenemententeam aan.

Crowdfundcoördinator: Bas de Boer
Bas (22) studeert International Security aan de RUG. Hij is een geboren en getogen Groninger maar heeft ook de Canadese nationaliteit. 
Bas is verantwoordelijk voor de crowdfunding en is daarnaast penningmeester en secretaris ineen. Hij doet de inkoop van het campagnemateriaal en is verantwoordelijk voor Team Thuishonk dat zorgt voor de catering en de gezelligheid in het pand.

Studentencoördinator: Lieke Schoutens
Lieke vervult momenteel tijdelijk de rol als studentcoördinator.  Ze is als bestuurslid bij DWARS Groningen verantwoordelijk voor alle DWARSe campagneactiviteiten in Groningen.

Binnen het campagneteam is Lieke verantwoordelijk voor de afstemming met DWARS en voor alle campagneactiviteiten speciaal gericht op studenten en internationals. Ze stuurt het studententeam en het team internationals aan.