Wat is een Algemene Ledenvergadering?

Minimaal 2 keer per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) belegd. Hier worden besluiten genomen, verenigingszaken aan de orde gesteld en leggen bestuur en fractieleden verantwoording af. Het is een goede plek om kennis te maken met de afdeling en met verschillende leden.

Aankomende ALV: 22 juni 2021

Op deze ALV komen in ieder geval de volgende punten aan de orde:

  • De bestuurswisseling. Meerdere bestuursleden treden af en er zullen nieuwe bestuursleden aantreden.
  • Een update over de stand van zaken van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.
  • Het Afdelingsreglement dat op enkele punten gewijzigd wordt.
  • Verantwoordingen van wethouders, fractie en bestuur.

Alle stukken vind je hieronder.

alv

Op zoek naar oude stukken?

Neem dan contact op met de secretaris via secretaris@groenlinksgroningen.nl.