Wat is een Algemene Ledenvergadering?

Minimaal 2 keer per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) belegd. Hier worden besluiten genomen, verenigingszaken aan de orde gesteld en leggen bestuur en fractieleden verantwoording af. Het is een goede plek om kennis te maken met de afdeling en met verschillende leden.

Aankomende ALV: 23 maart 2021

Over de stemstukken zal online gestemd kunnen worden na afloop van de ALV. Alle stemgerechtigde leden zullen een e-mail krijgen met een persoonlijke code.

Agenda:

 1. Opening & vaststellen agenda/uitleg online vergadersysteem
 2. Uitslag Tweede Kamerverkiezingen
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 4. Notulen ALV 24 november 2020 (stemstuk)
 5. Verantwoording/terugkoppeling
  1. bestuur
  2. wethouders
  3. fractie
 6. Voordracht kandidatencommissie Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (stemstuk)
  Pauze
 7. Voordracht nieuwe penningmeester Lieke Ruijgers (stemstuk)
 8. Voordracht kandidatencommissie Bestuur (stemstuk)
 9. Stichting Pand GroenLinks – Jaarrekening 2020 en begroting 2021 (stemstuk)
 10. Financieel jaarverslag afdeling (stemstuk)
 11. Afdelingsreglement (stemstuk)
 12. Bedankjes en afscheid vertrekkende penningmeester Jos Peters en fractielid Lieke Schoutens 
 13. Rondvraag – en beantwoorden ingediende vragen die nog niet behandeld zijn
 14. Sluiting 

Alle relevante stukken voor deze ALV vind je hieronder.

alv

Op zoek naar oude stukken?

Neem dan contact op met de secretaris via secretaris@groenlinksgroningen.nl.