Wat is een Algemene Ledenvergadering?

Minimaal 2 keer per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) belegd. Hier worden besluiten genomen, verenigingszaken aan de orde gesteld en leggen bestuur en fractieleden verantwoording af. Het is een goede plek om kennis te maken met de afdeling en met verschillende leden.

Aankomende ALV: 23 maart 2021

Over de stemstukken zal online gestemd kunnen worden na afloop van de ALV. Alle stemgerechtigde leden zullen een e-mail krijgen met een persoonlijke code.

Programma:

  1. Stemmen over de Opdracht aan de Kandidatencommissie gemeenteraadsverkiezingen 2022
  2. Het jaarverslag van de penningmeester en het verslag van de kascontrolecommissie 2020
  3. Stemmen over de Opdracht aan de Kandidatencommissie bestuur
  4. Stemmen over het aangepaste huishoudelijk reglement (technische aanpassing in verband met de samengevoegde gemeente) 

 

Alle relevante stukken voor deze ALV vind je op een later moment hieronder. Gebruik onderstaand formulier om je in te schrijven.

alv

Op zoek naar oude stukken?

Neem dan contact op met de secretaris via secretaris@groenlinksgroningen.nl.