We nodigen je van harte uit op 24 mei 2022 op Het Pand aan de Coehoornsingel 87 te Groningen. De inloop is vanaf 19:30u en om 20:00u zal de ALV van start gaan. Dit onder het genot van een kop thee of koffie vooraf en een (alcoholische) versnapering achteraf. 

Alle stukken, waaronder bijvoorbeeld de agenda, ontvangt u volgende week dinsdag van ons.

Wel kunnen we u alvast vertellen wat er tijdens deze ALV op het programma staat. Zo zal u een update krijgen over de coalitieonderhandelingen, leggen het bestuur, de fractie en de wethouders verantwoording af over hun werkzaamheden van de afgelopen periode, worden er diverse financiele vraagstukken behandeld, waaronder bijvoorbeeld de jaarrekening van de fractie en het verslag van de kascommissie daarover, en dient er een functioneringscommissie en bijbehorende opdracht vastgesteld te worden.

Deze ALV vindt fysiek plaats en aanmelden is niet nodig. Mocht u, om wat voor reden dan ook, liever online aansluiten, dan is dat uiteraard mogelijk. Laat ons (het bestuur) dit van tevoren even weten, dan gaan we dit voor u regelen!