De presentatie wordt verzorgd door Peter Laban van de Werkgroep 48-Palestina in GroenLinks Wageningen. Peter heeft bijna 20 jaar gewerkt en gewoond in Palestina.

Deze presentatie is gebaseerd op feitenmateriaal en onderzoek van met name Israëlische archieven door Israëlische en Palestijnse historici. Israëlische mythes worden ontrafeld en de luchtspiegeling van een twee-statenoplossing toegelicht. Het gaat in op de onderdrukking en het verzet van de Palestijnse bevolking sinds het Britse Mandaat, de “Arab Revolt’ tweede helft dertiger jaren, de wording van de Staat Israël in 1948 en de daarmee gepaard gaande etnische zuiveringen, de oorlogen daarna, het Palestijnse verzet, de bezetting in 1967 van Gaza en de Westelijke Jordaanoever, de Intifadas. Stof genoeg. Kort wordt verder genoemd wat erna gebeurd is tot en met de gebeurtenissen eind vorig jaar. Een discussie kan volgen over de strategie naar de vrede en hoe werkgroepen 48 hieraan kunnen bijdragen

De inloop is vanaf 18:30u en we starten om 19:00u.