Wonen is een grondrecht: iedereen moet kunnen wonen in een goede en betaalbare woning. Woningen zijn er om in te wonen – niet om geld aan te verdienen. Huisvesting en ruimtelijke ordening is derhalve een overheidstaak bij uitstek.

Maar hoe realiseer je dat aloude idee van volkshuisvesting? En waar zetten we dan op in: huren en/of kopen? Hoe beide sectoren te reguleren? Deugen de voorstellen van Hugo de Jonge? Is het genoeg? En hoe positioneren we de bewoner/burgers en bewonersinitiatieven (hofjes, tiny houses, wooncoöperaties) in het krachtenveld van markt, overheid en woningcorporaties?

Daarover spreken we met Barend Wind, verbonden aan de RuG, Ruimelijke Wetenschappen en kenner van de landelijke woonpolitiek.

Vervolgens vertalen we dit met hem en een aantal lokale betrokkenen naar de situatie in de Gemeente Groningen – met vragen zoals: Welk perspectief biedt het nieuwe collegeakkoord? Bv. de aankondiging van een publiek woonbedrijf. Welke instrumenten heeft de gemeente om particuliere beleggers aan banden te leggen? Wat levert een actief gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid op voor studenten, jongeren en starters? Kan duurzaamheid, leefbaarheid en natuurbehoud samengaan met snél en veel bouwen? En waar doen we dat – in een steeds compactere stad of ook in de buitengebieden?

Gratis toegang

Iedereen van harte welkom!