LinksLab, een RoodGroen samenwerkingsverband in Groningen, organiseert:
Huiselijk geweld en de positie van vrouwen
Vrijdag 31 maart, 19.30 uur,
GroenLinks pand, Coehoornsingel 87

Schokkend bericht: Nederland staat in de top 5 staat van EU-landen met het hoogste aantal femicides in relatie tot de omvang van de bevolking. Iedere 8 dagen wordt er in ons land een moord op een vrouw gepleegd en bijna altijd als de ultieme uitwas van huiselijk geweld.

Maar waar blijft de maatschappelijke en politieke verontwaardiging? Waarom winden we ons daar zo weinig over op? Misschien wel omdat huiselijk geweld vooral gezien wordt als een incidenteel gebeuren dat in de persoonlijke sfeer ligt. Daarmee poetsen we de maatschappelijke achtergrond ervan weg: de ongelijke positie van vrouwen. De aandacht gaat momenteel vooral uit naar de positie van kinderen in deze gezinnen. Hoe belangrijk ook, dat dreigt ten koste te gaan van aandacht voor de getroffen vrouwen. Wreekt zich hier het ontbreken van een sterke vrouwenbeweging? De kracht van het collectief en de bescherming vanuit de gemeenschap?

De bijeenkomst wordt geopend door Astrid Kempinga, ervaringsdeskundige.
Matthias Gijsbertsen (tot voor kort programmadirecteur Geweld Hoort Nergens Thuis) schetst de landelijke inzet. Els van de Weele (fractievoorzitter PvdA gemeente Groningen) gaat in op de situatie in de gemeente. Vervolgens vertalen we dit met een aantal lokale betrokkenen, vrouwen uit de doelgroep, de verantwoordelijke wethouder Manouska Molema en raadsleden naar de situatie in de Gemeente Groningen.

Gratis toegang

Iedereen van harte welkom!

PS: op de hoogte blijven van LinksLab?, Mail naar linkslabgroningen@gmail.com