Met Ward Rauws associate professor spatial planning aan de RuG, Peter Kuenzli van Gideonconsult, Jan Derk Diekema van CareX en Elte Hillekens gemeenteraadslid GroenLinks Groningen

Hybride bijeenkomst (bij online deelname is registratie verplicht)

De betrokken partijen - overheid, investeerders, woningbouwcoöperaties en projectontwikkelaars - zetten alles op alles om de woningmarkt weer open te breken door vooral veel nieuwbouw te plegen. Maar wat voor huizen levert dit op en voor wie? En hoe zit het met burgers die op een andere manier willen wonen dan in eengezinswoningen in blokken op elkaar gestapelde appartementen in de stad?
 

De randen van de stad zijn voor de bedrijven die steeds vaker megaloodsen laten neerzetten om de consumenten in de stad online te bedienen. Deze dynamiek kan leiden tot eenvormigheid in de woonvormen, afzichtelijke periferie en onbewoonbaarheid in het buitengebied en een volledig vastdraaien van de stad in gedetailleerde regelgeving waardoor het geheel onbestuurbaar wordt. Daarnaast moet de stad ook nog een oplossing vinden voor de klimaatverandering. En tenslotte heeft de stad een enorm verbruik aan grondstoffen, energie en moet zij ook vernieuwd en gerestaureerd worden.

In deze aflevering van Het Gesprek willen we gaan verkennen hoe de politiek beleid kan maken dat ruimte laat voor het onverwachte en tegelijkertijd helpt de stad van de toekomst te construeren.
 

Associate professor Spatial Planning aan de RUG Ward Rauws zal een pleidooi houden hoe je een evenwicht kan zoeken tussen de eisen die aan moderne steden worden gesteld en de dynamiek van deze processen, en toch een leefbare en bewoonbare toekomst voor de moderne stad kunt realiseren. Hij pleit voor een andere ruimtelijke planning waardoor systemen flexibel blijven zodat ze kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen zoals bovengenoemde klimaatverandering, digitalisering en automatisering en het metabolisme van de stad (de grondstoffen die een grote, moderne stad nu eenmaal nodig heeft). Teveel en te gedetailleerde regels halen de flexibiliteit uit het systeem.
 

Peter Kuenzli van Gideonconsult heeft voorstellen hoe bewonerscoöperaties ruimte kunnen maken voor andere woonvormen in de stad. Jan Derk Diekema van CareX probeert de ruimte in de stad zo optimaal mogelijk te gebruiken en experimentele projecten op te zetten. Zij gaan met elkaar en met u in gesprek onder leiding van gespreksleider Allan Varkevisser. Elte Hillekens, gemeenteraadslid GroenLinks Groningen trekt aan het eind conclusies voor de situatie in Groningen Stad.