GroenLinksGesprek - Studiefinanciering

Jonge mensen moeten op ieder schoolniveau, van mbo tot de universiteit, het beste uit zichzelf kunnen halen. Het leenstelsel dat we nu kennen gaat op de schop, dat is duidelijk. Maar hoe moet studiefinanciering er in de toekomst uit zien?

De discussie over het leenstelsel is in beweging. Veel partijen denken na over een alternatief, inclusief GroenLinks. Gaan we terug naar de oude basisbeurs, is een studietaks of werkgeverstaks te realiseren of sluiten we ons aan bij sommige partijen die vooral studenten uit huishoudens tot drie keer modaal willen ondersteunen? Praat en denk mee over een nieuw GroenLinks-plan voor de studiefinanciering.

Dit GroenLinksGesprek over studiefinanciering is belangrijke input voor zowel de programmacommissie als de Tweede Kamerfractie. De programmacommissie werkt aan een nieuw verkiezingsprogramma en wil weten wat de leden hierover denken. De GroenLinksfractie wil de komende tijd het gesprek met andere politieke partijen aangaan over een alternatief stelsel. Op die manier is de kans het grootst dat er ook daadwerkelijk verandering komt.

Tijdens het GroenLinksGesprek onderzoeken we daarom samen de opties. De voor-en nadelen, maar ook de waarden die daaraan ten grondslag liggen.

Hoe moet de toekomst van studiefinanciering eruit zien volgens jou?

Meld je aan via deze link!

Locatie

Groningen
Nederland