Het belangrijkste bespreekpunt voor deze ALV is het samenwerkingsproces met de PvdA in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Hiervoor gaat het bestuur een voorstel voorleggen tijdens deze ALV.

Daarnaast bespreken we de notulen van de vorige vergadering en de verantwoording van wethouders, fractie en bestuur van de afgelopen periode.

Direct aansluitend aan de ALV willen we graag de actuele landelijke politieke situatie met jullie bespreken. Welke gedachten en ideeën leven er over de stand van zaken? Welke input moeten we als bestuur eventueel meenemen in onze contacten met de landelijke vertegenwoordiging? We willen hierover graag met jullie informeel in gesprek.

De agenda en andere relevante stukken vind je hieronder.

Inloop is vanaf 19:30u. De ALV begint om 20:00u. Aanmelden is niet nodig. Mocht je, om wat voor reden dan ook, liever online aansluiten, dan is dat uiteraard mogelijk. Laat ons (het bestuur) dit van tevoren even weten, dan gaan we dit voor je regelen!

Mochten wij op wat voor manier dan ook de avond voor jou toegankelijker kunnen maken, dan horen we dat heel graag. Een ALV moet voor iedereen bereikbaar zijn.

We hopen je zo voldoende geïnformeerd te hebben en we hopen je te zien op 13 februari aanstaande tijdens de ALV!